Làm sao để biến sự thiếu tự tin thành sức mạnh?

Hãy thừa nhận đi, có đôi lúc anh em và ngay cả tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình vô cùng, cảm thấy sao mình thật vô dụng, chán ghét bản thân mình khủng khiếp. Nếu anh em có những cảm xúc như vậy thì chúng ta đúng là con người rồi đấy….

Làm thế nào để có thể sống tích cực hơn?

Đừng bất ngờ khi anh em biết rằng trung bình mỗi người có thể có từ 25.000 đến 50.000 suy nghĩ trong một ngày. Như vậy con số này sẽ thật khủng khiếp nếu chúng ta có chừng này suy nghĩ tiêu cực. Hoặc giả nó đến trong lúc chúng ta đang trong giai đoạn…